Polski Holding Nieruchomości S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

PHN BIP

Aplikuj na stanowisko

Formularz
Wpisz wszystkie informacje
Prosimy wgrać plik z listem motywacyjnym. Dozwolone rozszerzenia pliku: pdf, doc, docx, odt.
Prosimy wgrać plik z curriculum vitae. Dozwolone rozszerzenia pliku: pdf, doc, docx, odt.
Prosimy wgrać Twoje zdjęcie. Dozwolone rozszerzenia pliku: jpeg, jpg, png.
PLN

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, sekretariat@phnsa.pl, dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  1. do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy), w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

  1. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
  2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  4. Kontakt z Administratorem Danych w zakresie realizacji Pani/Pana praw - adres e-mail: sylwester.sawicki@phnsa.pl
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

* - pola z gwiazdką są wymagane