Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

INFORMACJA O WYBORZE NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. BARTYCKIEJ 26 W WARSZAWIE

Działając na podstawie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych zabudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Bartyckiej 26 w Warszawie, Organizator Konkursu zawiadamia, iż zgodnie z oceną Ostatecznych Prac Konkursowych dokonaną przez Komisję Konkursową wybrano jako najlepszą pracę konkursową o numerze 283636 złożoną przez Uczestnika FS&P ARCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Abrahama 12 lok. XI.

Ostateczna Praca Konkursowa złożona przez ww. Uczestnika została uznana za najlepszą pracę na podstawie kryteriów oceny określonych w Regulaminie Konkursu.

Organizator Konkursu odstąpił od przyznania II i III nagrody.

 

UZASADNIENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

PRACA NR 283636

Otrzymała I NAGRODĘ w wysokości 80 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

Praca uzyskała 83,10 punktów.

Uczestnik biorący udział w konkursie: FS&P ARCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-982 przy ul. Abrahama 12 lok. XI

Skład zespołu autorskiego:

 1. Mariusz Ścisło
 2. Dominik Eymontt
 3. Arkadiusz Janowicz
 4. Karolina Piaścik
 5. Paulina Włodarczyk

Praca Nr 283636 otrzymała I Nagrodę, którą przyznano za przedstawienie czytelnego rozwiązania przestrzennego i zagospodarowania terenu, odpowiadającego na wytyczne Organizatora Konkursu, gwarantującego spójność przestrzenną wraz z uzasadnionym rozmieszczeniem funkcji poszczególnych etapów inwestycji oraz obiektów, które prezentują atrakcyjne rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne przyjazne dla przyszłych mieszkańców i użytkowników.

Zapewnienie funkcjonalności i elastyczności zaproponowanych rozwiązań oraz spełnienie wytycznych projektowych Organizatora Konkursu wraz z przyjętymi, indywidualnymi propozycjami rozwiązań architektonicznych daje podstawę do przyjęcia założenia, iż kontynuacja pracy pozwoli na osiągnięcie efektu końcowego w postaci założenia architektoniczno-urbanistycznego stanowiącego atrakcyjne uzupełnienie kwartału tego rejonu Warszawy.

Na uznanie zasługuje rozwiązanie strefy mieszkaniowej zapewniające bezkolizyjne z ruchem kołowym wnętrza urbanistyczne, wyposażone w place zabaw i strefy odpoczynku mieszkańców.

Budynki mieszkalne, tworząc osiedle mieszkaniowe, stanowią niezależną od pozostałej zabudowy usługowo-biurowej, strefę funkcjonalną, która jednocześnie tworzy spójny układ funkcjonalny oraz komunikacyjny całego zamierzenia. Architektura budynków oraz ich gabaryty pozwalają na zachowanie atrakcyjnego układu przestrzennego, pozwalającego na właściwe przewietrzanie osiedla, uzyskanie otwarć widokowych oraz zachowanie skali tej części miasta.

W Konkursie została złożona ponadto praca konkursowa oznaczona Nr 260222.

PRACA NR 260222

Organizator Konkursu przyznał zwrot kosztów udziału w konkursie w wysokości 15 000 zł netto.

Praca uzyskała 54,80 punktów.

Uczestnik biorący udział w konkursie: BE DDJM Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-018 przy ul. Św. Jana 20/3

Skład zespołu autorskiego:

 1. Hugo Herrera Piano
 2. Marek Dunikowski
 3. Mateusz Dudek
 4. Matus Scarenka
 5. Gabriela Kasperkiewicz
 6. Maria Jose Rodriguez de Vera
 7. Camille Daveluy
 8. Kamila Lorenc-Ptasznik
 9. Jarosław Kutniowski
 10. Olimpia Starzycka

W pracy Nr 260222 zaproponowano ciekawe ukształtowanie zabudowy, nawiązujące do zmiany kierunku przebiegu ul. Bartyckiej. Na granicy dwóch zespołów budynków, o odmiennej linii zabudowy zaprojektowano atrakcyjną przestrzeń zieleni rekreacyjnej, zwieńczoną placem publicznym w strefie zabudowy biurowej.

Niemniej jednak wiele elementów pracy pozostało niedopowiedzianych, nie wyjaśniono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zastosowanych rozwiązań projektowych, nie spełniono części wytycznych Organizatora Konkursu oraz zapisów MPZP.

Kategoria ogłoszenia: 
Data dodania ogłoszenia: 
poniedziałek, Styczeń 30, 2023
Osoba odpowiedzialna za ten wpis: Anna Suchodolska
Autor publikacji: grzegorz_b
Data publikacji: 2023-01-30 16:30:40
Data modyfikacji: 2024-07-23 02:03:26
Liczba odsłon: 3248
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
30.01.2023 16:30:40grzegorz_bstrona została dodana