Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

Archiwum ogłoszeń

15Maj
wybór Wykonawcy żaluzji
Marina Molo Rybackie Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy żaluzji  w trybie uproszczonym. Opis...
14Maj
wybór wykonawcy świadczącego usługi pielęgnacji zieleni na terenie i wokół budynku Alchemia II przy ul. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku
Postępowanie nr 16/PU/2020 na wybór wykonawcy świadczącego usługi pielęgnacji zieleni na terenie i wokół  budynku Alchemia II przy ul. Grunwaldzkiej...
22kwi
postępowanie na wybór Wykonawcy szklanych ścianek
Marina Molo Rybackie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy szklanych ścianek w trybie postępowania...
17mar
wybór Wykonawcy Instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku VIRGO przy ul. Waszyngtona 34/36 w Gdyni
PHN SPV 16 PHN K Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy Instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku VIRGO...
27lut
WYBÓR DOSTAWCY KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, LAPTOPÓW, MONITORÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKIEGO HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI S.A. W RAMACH UMOWY RAMOWEJ.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 4/PN/2020 na Wybór dostawcy komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów oraz...
07lut
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG W ZAKRESIE SERWISU I KONSERWACJI DŹWIGÓW ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKIEGO HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI S.A.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 3/PN/2020 na wybór Wykonawcy usług w zakresie serwisu i konserwacji dźwigów zainstalowanych...
04lut
wybór wykonawcy Upgrade instalacji BMS produkcji Honeywell oraz wykonywanie przeglądów serwisowych ww. instalacji w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta Honeywell w budynku Andersia Business Centre przy Pl. Andersa 7 w Poznaniu
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 5/PU/2020 na wybór wykonawcy Upgrade instalacji BMS produkcji Honeywell oraz wykonywanie...
04lut
Wykonawcy rozbiórki rurociągu wraz z konstrukcją żelbetową w trybie postępowania uproszczonego
PHN SPV 16 PHN K Sp. z o.o. S.K.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy rozbiórki rurociągu wraz z konstrukcją...
28sty
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu ds. Rozwoju spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna
  RADA NADZORCZAspółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, ogłasza...
15sty
WYBÓR WYKONAWCY ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI DORADZTWA, NADZORU I OCHRONY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKÓW ORAZ WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 1/PN/2020 na wybór Wykonawcyświadczącego usługi doradztwa, nadzoru i ochrony w zakresie...
05gru
Wybór wykonawcy przeglądu podwodnej konstrukcji budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego w Gdyni
Postępowanie nr BT-107/12/2019 w sprawie wyboru wykonawcy przeglądu podwodnej konstrukcji budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Mola...
04gru
wybór Wykonawcy na dostawę kart podarunkowych
Polski Holding Nieruchomosci S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy na dostawę kart podarunkowych w trybie...
28lis
przeprowadzenie badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A.
Zarząd Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawiezaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania...
27lis
WYBÓR WYKONAWCY POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ZNAJDUJACYCH SIĘ W ZASOBACH WYBRANYCH SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 73/PN/2019 na wybór Wykonawcy okresowych pomiarów elektrycznych i przeglądów technicznych...
27lis
WYBÓR WYKONAWCY NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE PORTALU INTRANETOWEGO NA PLATFORMIE MICROSOFT SHAREPOINT FOUNDATION 2013 NA POTRZEBY SPÓŁKI PHN S.A.
WYBÓR WYKONAWCY NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE PORTALU INTRANETOWEGO NA PLATFORMIE MICROSOFT SHAREPOINT FOUNDATION 2013 NA POTRZEBY SPÓŁKI...

Strony