Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

Postępowanie na wybór Wykonawcy wymiany okien w pomieszczeniu archwium w budynku 25 w Gdyni

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

PHN SPV 16 PHN K Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy wymiany okien w pomieszczeniu archiwum w budynku 25 w Gdyni w trybie uproszczonym.

Opis przedmiotu zamówienia:
✓ demontaż parapetów z lastryka,
✓ demontaż okien,
✓ montaż okien,
✓ montaż parapetów stalowych zewnętrznych,
✓ montaż parapetów PCV wewnętrznych,
✓ naprawa tynków,
✓ utylizacja starej stolarki

Termin realizacji usługi:
Realizacja zamówienia do dnia 30 września 2019r.

Termin gwarancji:
Wymagane jest udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kołakowska tel. 501-537-049 e-mail: agnieszka.kolakowska@dalmor.pl

Wizja lokalna:
Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty cenowej.

Termin: 17 lipca 2019 r. o godzinie 10.00.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty powinny wpłynąć do dnia 22 lipca 2019 roku do godz. 12.00 na adres: Dalmor Property Management Sp. z o.o. ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia lub na adres e-mail: agnieszka.kolaowska@dalmor.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, bez ich rozpatrzenia.

Forma złożenia oferty:
Oferty powinny wpłynąć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wymianę okien w budynku 25” lub w formie elektronicznej na adres mailowy agnieszka.kolakowska@dalmor.pl

Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert,
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres podany w ofercie jednak nie krócej niż 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert,
3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.

Postanowienia dotyczące wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy:
Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony zamawiającego, wszelkie informacje od pracowników Spółki, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnej części negocjacji lub zaproszenia do ustalenia warunków umowy nie stanowią przyjęcia oferty lub przyrzeczenia do zawarcia umowy i nie narzucają na Spółce obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą.

Treśc ogłoszenia do pobrania:

Załączniki: 
Kategoria ogłoszenia: 
Data dodania ogłoszenia: 
piątek, Lipiec 12, 2019
Osoba odpowiedzialna za ten wpis: Administrator
Autor publikacji: grzegorz_b
Data publikacji: 2019-07-12 11:05:43
Data modyfikacji: 2019-10-21 20:45:49
Liczba odsłon: 131
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
12.07.2019 11:08:03grzegorz_bstrona została zedytowana
12.07.2019 11:07:01grzegorz_bstrona została zedytowana
12.07.2019 11:07:01grzegorz_bstrona została zedytowana
12.07.2019 11:05:43grzegorz_bstrona została dodana