Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

Poszukiwani wykonawcy

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 32/PN/2024 na wybór Wykonawcy usług architektonicznych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dla nieruchomości znajdującej się w Warszawie przy ul. Foksal 10 na dz. nr ewid. 72/2, obręb 5-04-07 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 21/PN/2024 na wybór Wykonawcy okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przeglądów technicznych budynków znajdujących się w zasobach wybranych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 18/PN/2024 w sprawie wyboru podmiotu  świadczącego usługi zarządzania nieruchomością wspólną osiedli : Obiekt 1 – KOLEJ NA 19 w Warszawie przy ul. Kolejowej oraz Obiekt 2 - ŁAN realizowanego we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 16/PU/2024 w sprawie wyboru Wykonawcy usługi odstraszania gołębia skalnego formy miejskiej z wykorzystaniem metod sokolniczych w budynku Alchemia II                          przy al. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 15/PN/2024 na wybór Wykonawcy usług polegających na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowania do projektowania w zakresie architektury i urbanistyki oraz chmurowego, informatycznego systemu do zarządzania procesem inwestycyjnym w zakresie realizacji przedsięwzięć budowlanych dla Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Oferta powinna zostać złożona w dwóch wariantach:

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 10/PN/2024 na wybór Wykonawcy usługi wynajmu i serwisu mat podłogowych w wybranych nieruchomościach należących do spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 8/PN/2024 na wybór Wykonawcy usług mycia elewacji wybranych budynków należących do spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

 

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 4/PN/2024 na wybór  Wykonawców ramowych prac remontowo-budowlanych w branżach ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej wykonywanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach wybranych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

DALMOR Property Management Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 13/01/24/BT na wybór Wykonawcy wymiany drabinek na nabrzeżach na terenie Mola Rybackiego w Gdyni.

Termin złożenia ofert do dnia: 11.03.2024 roku do godz. 12:00.

Polski Holding Nieruchomości S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na Wybór stacji serwisowej świadczącej obsługę serwisową 15 aut pogwarancyjnych należących do floty Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w okresie 24 miesięcy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Strony