Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

Poszukiwani wykonawcy

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy art. biurowych w okresie 12 miesięcy na potrzeby Spółki PHN S.A.

Termin złożenia ofert do dnia 12 października 2023 r. do godz. 14.00 na adres Polski Holding Nieruchomości S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa lub email: przetarg-ba@phnsa.pl 

Termin zgłaszania zapytań – do dnia 5 październik 2023 r. na adres: agnieszka.zemojc@phnsa.pl

Treść Zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami została zamieszczona poniżej.

Polski Holding Nieruchomości S.A. ogłasza postępowanie nr 24/PU/2023 w sprawie wyboru dostawcy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na potrzeby Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Polski Holding Nieruchomości S.A ogłasza postępowanie nr 25/PU/2023 na wybór Wykonawcy licencji wsparcia technicznego serwerów, macierzy dyskowej oraz półki dyskowej na potrzeby Spółki PHN S.A.

1. Termin złożenia ofert upływa 20 września 2023 roku do godz. 14.00.

2. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań w terminie do dnia 18 września 2023 roku do godz. 14:00.

3. Pytania należy kierować na adres email: PRZETARG-IT@PHNSA.PL

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 20/PU/2023 na wybór Wykonawcy okresowych kontroli stanu technicznego wybranych obiektów budowalnych należących do spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Polski Holding Nieruchomości S.A ogłasza postępowanie nr 22/PU/2023 na wybór Wykonawcy na odnowienie licencji wsparcia technicznego urządzeń Fortinet na potrzeby Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

1. Termin złożenia ofert upływa 11 września 2023 roku do godz. 15.00.

2. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań w terminie do dnia 07 września 2023 roku do godz. 15:00.

3. Pytania należy kierować na adres email: PRZETARG-IT@PHNSA.PL

 

Polski Holding Nieruchomości S.A ogłasza postępowanie nr 18/PU/2023 na wybór Wykonawcy okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych, dymowych w obiektach należących do spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

1. Termin złożenia ofert upływa 11 września 2023 roku o godz. 15.00.

2. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań w terminie nie późniejszym niż do 3 dnia przed terminem złożenia ofert.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 17/PN/2023 w sprawie wyboru Sprzedawcy energii elektrycznej dla wybranych nieruchomości należących do Spółek Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A.

DALMOR Property Management Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 02/06/23/BT w sprawie wyboru Wykonawcy usługi wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach budynków o numerach 63A, 74, 29 i 47 zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego i przy ul. Waszyngtona 34/36 w Gdyni.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 10/PU/2023 w sprawie wyboru Wykonawcy usług przeprowadzkowo – transportowych na potrzeby Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. przez okres 24 miesięcy w trybie postępowania urposzczonego

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. OGŁASZA POSTĘPOWANIE NR 8/PN/2023 NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY PRAC BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ I Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 34 W WARSZAWIE, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. EW. NR 7 Z OBRĘBU 5-03-01 W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

 

Strony