Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

Poszukiwani wykonawcy

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 6/PN/2024 na wybór Wykonawcy usług sprzątania części wspólnych budynków i terenów zewnętrznych wybranych nieruchomości należących do spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

 

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 34/PN/2024 w sprawie wyboru  Wykonawcy usług mycia elewacji wybranych  budynków  należących do spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 12/PN/2024 w sprawie wyboru wykonawcy świadczącego usługi w zakresie realizacji cyklu atrakcji marketingowych w wybranych budynkach biurowych należących do Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 29/PN/2024 na wybór Generalnego Wykonawcy pierwszego etapu inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z lokalami usługowymi, halą garażową  i infrastrukturą techniczną w Łężycy

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 30/PN/2024 na wybór Wykonawcy usług polegających na opracowaniu strategii ESG oraz przygotowaniu raportu niefinansowego ESG dla Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości oraz zapewnieniu wsparcia merytoryczno-technicznego w procesie wdrażania, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa tj. dyrektywami UE, a także zgodnie ze strategią i strukturą Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 33/PN/2024 na wybór Generalnego Wykonawcy trzeciego etapu inwestycji pod nazwą „Młoda Białołęka 3”, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z przyległą infrastrukturą, zielenią oraz częścią drogi dojazdowej, zlokalizowanych przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Białołęka oraz uzyskania decyzji pozwolenia na ich użytkowanie

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 32/PN/2024 na wybór Wykonawcy usług architektonicznych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dla nieruchomości znajdującej się w Warszawie przy ul. Foksal 10 na dz. nr ewid. 72/2, obręb 5-04-07 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 21/PN/2024 na wybór Wykonawcy okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przeglądów technicznych budynków znajdujących się w zasobach wybranych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 18/PN/2024 w sprawie wyboru podmiotu  świadczącego usługi zarządzania nieruchomością wspólną osiedli : Obiekt 1 – KOLEJ NA 19 w Warszawie przy ul. Kolejowej oraz Obiekt 2 - ŁAN realizowanego we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie nr 16/PU/2024 w sprawie wyboru Wykonawcy usługi odstraszania gołębia skalnego formy miejskiej z wykorzystaniem metod sokolniczych w budynku Alchemia II                          przy al. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku

Strony